1. september 2017

Hvorfor praktik er en god ide

Tekst: Tania Maria Johannesen

Karriere

Hvorfor er det en god idé at tage i praktik i løbet af studiet? Vi har spurgt karrierekonsulenten, praktikværten og den studerende.

Universitetsstuderende må ikke modtage løn fra virksomheder og organisationer i forbindelse med projektorienterede forløb. Men Folketinget har 1. juli vedtaget en ny lov, der gør det muligt for praktikstederne at anerkende de studerendes indsats med op til 3000 kr. om måneden ved siden af SU’en.

Karrierekonsulenten (DM)

Trein Møller, karrierekonsulent i Dansk Magisterforening

- Praktikken giver dig som studerende mulighed for at prøve dine akademiske kompetencer af i praksis. Du kan få konkret erfaring med, hvordan du bruger din akademiske metode, og den kan give dig et billede af, i hvilken retning du skal gå resten af dit studie, og hvad du kan bruge din uddannelse til bagefter. Du lærer om kulturen og værdierne på en arbejdsplads, mens du er i praktik. Du lærer kort sagt at tale sproget, og den indsigt hjælper dig til at vinkle dit sprog og dit budskab. Det betyder fx, at du ikke skriver på samme måde til et ministerium og et mindre mediebureau, når du går i gang med at søge job. Endelig er det en fordel som ny kandidat ’at kende nogen’. Kollegaerne på din praktikplads er potentielt set del af dit netværk. De kan være en vigtig kilde til viden i din fremtidige jobjagt.

Få flere gode råd på DM's karriereblog: magisterbladet.dk/blogogdebat/karrierebloggen/huskerduatbrugeditnetvaerk

Praktikværten

Rosalia Fenger, Projektleder på Dansk Kulturinstitut i Bruxelles

- Det er en god idé at tage i praktik, fordi man kan få en bedre fornemmelse af, hvad man kan tilbyde kommende arbejdsgivere. Særligt som humaniorastuderende føler man, at der hersker en slags mystik om arbejdsmarkedet, og det kan virke uklart, hvad man kan bruges til. Et praktikophold kan afmystificere og gøre det klart, at 'oversættelsen' af humanistiske færdigheder til arbejdsmarkedet ikke er så svær, som den nogle gange bliver gjort til. Samtidig kan man få mulighed for at opdage, at ens personlige evner og interesser kan være lige så eftertragtede på arbejdsmarkedet som de akademiske. På den måde kan et praktikophold give én retning og selvtillid i forhold til ens værdi som arbejdskraft. Herudover kan praktikken helt konkret være med til at åbne døren for et fremtidigt job, og det er en god måde at starte med at skabe sig et netværk.

Praktikanten

Katrine Jeppesen, KA-studerende på engelsk, praktik i foråret 2017 hos Kommunikationsbureauet Halo Agency

- Hvis man på forhånd tvivler på, om man ’er god nok’, eller om man ’ved nok’ til at tage i praktik, så er det helt normalt.  Man skal bare gøre det. Jeg valgte at gå all-in på praktik og have fuldtidspraktik i fem måneder samt gennemsnitligt syv timers ugentlig undervisning ved siden af. Det var hårdt, men ikke desto mindre var praktikken noget af det bedste i min universitetstid. Jeg havde brug for at komme ud og prøve kræfter med noget virkeligt i stedet for bare at sidde til undervisning. Min tid på kommunikationsbureauet gav et indblik i alle de sider af den virkelige verden, som man så nemt glemmer, når man er på universitetet. Her mener jeg fx lange arbejdsdage, overarbejde, korte deadlines og opgaver, som skal dobbelttjekkes af op til flere personer, før de bliver sendt videre til kunden. For nogen fører praktikken til, at man finder ud af, det ikke er det område, man skal arbejde med. Jeg fandt ud af, at bureaulivet er mig. Det havde jeg aldrig vidst, hvis jeg ikke havde prøvet det.