5. oktober 2017

Specialistfabrikken er genåbnet i nye lokaler

Tekst og foto: Pernille Munch Toldam

Specialeplads

Fakultetet har i løbet af foråret og sommeren åbnet et nyt specialeområde med plads til ca. 100 humaniorastuderende på 3. sal i bygning 23.


Lugten af nyt gulvtæppe sidder stadig i luften, og pladsen i en del reoler er endnu kun sparsomt udnyttet, da Humanist i slutningen af september tager elevatoren op på 3. sal i bygning 23. I et af de store lokaler, der tidligere husede en del af Engeroms institutbibliotek har håndværkere over sommeren installeret det sidste el, så der er computerstik ved alle arbejdsborde i lokalet, og det nye specialeområde er nu helt klar til at tage imod HUM’s specialestuderende.

Der er dog påfaldende få studerende, der har fundet vej til specialelokalet, selvom kl. nærmer sig 10.

- Det er stadig så tidligt, at det endnu primært er studerende med børn, der er kommet. De fleste andre kommer i løbet af formiddagen, fortæller Christina Rønmos, der arbejder i Publikom og er ansvarlig for specialepladserne.

Mangler du en arbejdsplads?

Pladserne på Specialistfabrikken er forbeholdt kandidatstuderende på HUM.

Læs mere om, hvordan du søger en plads i KUnet under ’faciliteter’ i venstremenuen. Samme sted kan du også læse om forhold og regler for specialeområdet.

Du kan først søge om en specialeplads tre måneder før, du skal bruge den.

Hun forklarer, at lokalet har plads til lidt under 100 studerende, men at hun kører med en lille overbelægning, fordi hendes erfaring viser, at det langt fra er alle studerende, der bruger deres specialeplads hver dag.

- Med en lille overbooking får flere mulighed for at få en plads – det system kørte vi også med på de gamle specialepladser i bygning 25. Jeg har aldrig oplevet, at der ikke har været plads til alle, der er mødt op. Der kan være lidt ekstra pres på pladserne i ugerne op til institutternes afleveringsfrister, men jeg har ikke hørt om folk, der et gået forgæves, siger Christina Rønmos, der generelt opfordrer de studerende til at komme med ris og ros til specialepladserne.

- Jeg hører meget sjældent noget, og jeg tænker, at lige præcis her er intet nyt formentlig godt nyt. Hvis folk havde været utilfredse, skulle jeg jo nok have hørt det, siger hun med et skævt smil.

Perioder med venteliste

Lige nu er alle pladserne booket, men det skal ikke afholde interesserede fra at søge, for der kommer løbende ledige pladser – dels fordi det ikke er alle studerende, der afleverer samtidig, og dels fordi der er studerende, der melder fra, fordi de finder andre steder at arbejde på specialet.

Specialeområdet i bygning 23 har plads til små 100 studerende. Man får ikke tildelt en fast plads, men derimod en plads i et område, hvor man frit kan sætte sig. Det giver fleksibilitet og plads til flere studerende. 

- Hver måned skal man via et link tilkendegive positivt, at man bruger sin plads. Mange glemmer at melde tilbage, og så sender jeg dem en mail med en reminder. Men hvis folk bliver ved med ikke at melde tilbage, og hvis deres hylde er gabende tom, så tager jeg deres kortadgang. Der kan være mange grunde til, at folk ikke har brug for pladsen alligevel, men derfor er det stadig vigtigt, at man afmelder pladsen til mig. Der er jo en anden, der kan få glæde af den, og derfor er jeg lidt insisterende i forhold til den månedlige tilbagemelding, forklarer Christina Rønmos.

Hvis alle specialestuderende på HUM ansøgte om en plads, ville der ikke være pladser nok. Men indtil nu er fordelingen af pladser gået relativt uproblematisk, og der har kun været venteliste til pladserne i kortere perioder. Man har pladsen i seks måneder – og 14 dage efter man har afleveret, ryger adgangen.

- Men brækker man armen, eller går man ned med stress, så er der mulighed for at få et par måneder mere. Overbookingen giver en fleksibilitet, der selvfølgelig skal komme de studerende til gode, siger Christina Rønmos.