21. februar 2018

Studerende, forskere og kommunikationsfolk bag nyt forskningsprojekt

Kommunikationsforskning

Hvad ligger der i begrebet god kommunikationsrådgivning, og hvordan ser det ud i praksis? Selvom der hver dag bliver lavet rigtig meget kommunikationsrådgivning rundt omkring i virksomhederne og institutionerne, findes der ikke meget forskning på området. Det skal et nyt forskningsprojekt nu lave om på.


Tekst: Pernille Munch Toldam

Det findes ikke – det der store overordnede forskningsprojekt om kommunikationsrådgivning, der baserer sig på en masse forskellige dataindsamlingsmetoder. Der er lavet mange projekter om kommunikationsrådgivning, men så handler de typisk om et mere specifikt område – fx om kommunikationen mellem kommune og borgere.

Et nyt forskningsprojekt fra Det Humanistiske Fakultet på KU skal undersøge kommunikationsrådgivning mere overordnet. Sammen skal en gruppe forskere, studerende og praktikere fra kommunikationsverdenen finde ud af, hvad god rådgivning er, og hvordan den kan se ud i praksis – men også hvordan man kan uddanne de studerende til at blive gode rådgivere.

Om CIRCD

På CIRCD, der er en forkortelse for Centre for Interaction Research and Communication Design, studerer og forsker de i kommunikationen og interaktionen mellem mennesker i professionelle sammenhænge. 

Centrets seneste forskningsprojekter handler bl.a. om, hvordan man kan optimere videomøder i virksomheder, hvordan man kan skabe mere optimale praktikforløb, og hvordan man skal indrette sig fysisk, hvis man vil stimulere samarbejde, kreativitet og interaktion på arbejdspladsen.

Læs mere om projektet og om CIRCD

Åbent forskningsmiljø

Groft forsimplet har megen traditionel forskning være baseret på, at forskerne selv har udviklet undersøgelsesspørgsmål, undersøgt dem – og efterfølgende præsenteret resultaterne for praktikere, som efterfølgende kan læse om og bruge resultaterne.

- I vores projekt arbejder vi efter en ny forskningsværdikæde, hvor praktikerne er tænkt ind fra starten. Jeg har selvfølgelig en masse ideer til, hvad jeg gerne vil undersøge – men det har de andre også, og den samskabelse, eller co-creation som det også kaldes, og fælles diskussion gør det hele meget mere relevant. Vi startede projektet med en stor workshop, og da jeg efterfølgende hørte lydfilen fra workshoppen igennem og skrev alle vores ideer ned, blev jeg så glad, for det var så inspirerende med alle de gode ideer, fortæller lektor og kommunikationsforsker Gitte Gravengaard fra Centre for Interaction Research and Communication Design (CIRCD), der er leder af projektet.

En del af projektet handler om at åbne forskningsmiljøerne mere mod omverdenen, og bl.a. derfor starter man med at lave en stor interviewundersøgelse, hvor både forskere, studerende og praktikere interviewer en masse folk, der er ansat i kommunikationsbranchen i Danmark, om deres praksis og rådgivning. De bliver bl.a. spurgt om strategier, udfordringer og idealer i deres daglige virke.

Gitte Gravengaard er kommunikationsforsker og leder af forskningsprojektet om kommunikationsrådgivning på CIRCD. Foto: Privat

- Vi interviewer både helt nyuddannede og nogle, der har været i branchen i rigtig mange år – og alt midt imellem. Vi skal tale med de helt grønne kommunikatører og de garvede hotshots, og vi skal ud i både offentlige og private og små, mellemstore og store multinationale virksomheder og organisationer. Vi skal tale med dem og analysere deres svar, men vi skal også optage deres praksis i lyd og på film, og så skal vi analysere og diskutere det hele bagefter, fortæller Gitte Gravengaard, der forudser, at der bliver arbejde til de næste mange år i projektet, fordi der bliver så meget materiale at arbejde med.

Vi kommer forhåbentlig til at kunne skrive bogen om kommunikationsrådgivning, men også en lang række artikler om emnet, når vi er færdige, siger hun.

Usædvanlig studenterinddragelse

For de studerende på projektet er arbejdet en fuldstændig unik mulighed. De kommer ind i universitetets maskinrum og ser, hvordan forskningen foregår. Og et vigtigt mål i projektet er netop at skabe en tæt forbindelse mellem de studerendes uddannelse og forskningen.

Hvad siger de studerende?

Læs Humanists interview med de fire kommunikations- og sprogstuderende, Sarah Kjeldsen, Sofie Hansen, Sine Hjuler og Rikke Bruntse Dahl Nielsen, der deltager i forskningsprojektet, og som får uvurderlig erfaring og et stort og professionelt netværk.

- De bliver virkelig dygtige af at være med, det er en slags frivillig masterclass for dem. Når de som færdiguddannede skal ud og arbejde som kommunikationsrådgivere, har de set alle led i processen. Derudover oplever jeg også, at det er fantastisk og udfordrende for dem at blive en del af en gruppe, hvor man interesserer sig for det samme, og hvor de er med på lige fod med alle andre. Flere af de studerende vil bruge projektets data i deres specialer og opgaver, og på den måde kan de lave noget helt unikt. Derudover bliver de fagligt og metodisk meget bedre, og de får erfaring med at styre projekter og lave undersøgelser, forklarer Gitte Gravengaard og tilføjer:

- For os forskere er det også en stor gave at have de studerende med. De kommer med friske øjne og ind imellem kan de sætte ord på nogle ting, som vi, der har arbejdet med det i mange år, tager for givet. De kommer som kulturelle outsidere og kan registrere noget af den tavse viden, som er en del af dagligdagen for os andre.