10. september 2018

Hvorfor valgte du dit fag?

Uddannelse

Du kender dem fra undervisningen og forelæsninger, hvor de virker, som om de aldrig har lavet andet end at jonglere med tykke bøger og abstrakte begreber. Men dine undervisere var også nye i universitetsverdenen engang, og her kan du læse om, hvorfor de i sin tid valgte deres fag.

Tekst: Pernille Munch Toldam
Foto: Privat og Erik Grin

Annika Hvithamar

Lektor i kristendomshistorie

- Jeg har læst religionsvidenskab med russisk som sidefag. Jeg er opvokset i en kristen familie, men fik i gymnasiet en ikke-religiøs kæreste, som stillede en masse spørgsmål til mit verdenssyn. Så jeg fik lyst til at få mere faglig viden om religion. Da jeg skulle vælge tilvalg, var Sovjetunionen lige brudt sammen, og religion fik hurtigt stigende betydning i det post-sovjetiske samfund. Så jeg valgte russisk – og mit forskningsområde er i dag den russiske ortodokse kirke.

Lilian Munk Rösing

Lektor i litteraturvidenskab

- Jeg læste filosofi et semester, velvidende at jeg nok helst ville beskæftige mig med det litterære sprog eller en litterær tilgang til sproget. Det fik jeg bekræftet, da en af underviserne tegnede en stor model over eksistensen på tavlen og ude i periferien lavede en lille prik, som han kaldte ”poesien og alt det andet guf”. Det er dér, jeg vil hen! tænkte jeg. Men jeg er glad for at have Heidegger og præ-sokratikerne med i min ballast.

Anne Jerslev

Professor i filmvidenskab

- Da jeg læste dansk sprog og litteratur på Aarhus Universitet i første halvdel af 1970’erne, brugte jeg en stor del af min tid i Århusstudenternes Filmklub, som lå på Matematisk Institut, Auditorium E – så vidt jeg husker. Jeg studerede teoretiske tekster og skønlitteratur, men det var om aftenen, i Filmklubben, jeg havde de store oplevelser – og fik bekræftet mig selv, som jeg ønskede at se mig selv – som ung intellektuel. Samtidig med at jeg begyndte på specialet, flyttede jeg til København – og indskrev mig på filmstudiet på Københavns Universitet.

Vincent F. Hendricks

Professor i formel filosofi

- Jeg skulle finde et fag, der lå komfortabelt mellem naturvidenskab og humaniora, og der lå filosofi og bød sig til. Og det fag på filosofi, der har betydet mest for, hvad jeg har bedrevet, er logik. Logik er et værktøj til at afdække og forstå strukturer - og strukturer er det, verden er bygget op af - hvad enten det er molekyler, boblefænomener eller versefødder.

Lisa Storm Villadsen

Lektor i retorik

- Da jeg skulle søge ind på universitetet, var jeg splittet mellem to uddannelser: jura og retorik. Udover at de begge interesserede mig, var beslutningen svær, fordi jeg følte, at det var et valg mellem en uddannelse, som ret sikkert ville føre til job, som jeg vidste, hvad var: advokat eller måske ligefrem dommer, og en uddannelse, som jeg var meget nysgerrig efter, men ikke rigtig vidste, hvad jeg ville kunne bruge til. Det var i slut-80’erne, og udsigten til at blive yuppie med god løn og flot attachémappe forekom lovende. Jeg valgte jurastudiet. Jeg blev på studiet i 2,5 år, men tog til sidst orlov. Først på vej i et fly til Sydamerika tillod jeg mig selv den tanke, at jeg nok egentlig hellere ville læse noget, som jeg brændte for – og måske endda ville være bedre til. Jeg husker meget klart endelig at gøre op med mig selv, at jeg hellere ville tjene færre penge og have et job, som jeg syntes var sjovt. Da jeg kom hjem, søgte jeg ind på retorik, fik overført nogle af mine jurafag, blev færdig som BA i retorik på to år, og fortsatte så med MA og ph.d. i USA. En af de bedre beslutninger, jeg har truffet.

Jørgen Bæk Simonsen

Lektor på arabisk

- Da jeg i 1972 blev student, vidste jeg, at jeg ville læse historie på universitetet. Jeg var særligt interesseret i Latinamerika og i Mellemøsten, og derfor tilbragte jeg et år i Mellemøsten, inden jeg begyndte mine studier. Det afgjorde sagen, og min interesse for den arabiske verden blev yderligere skærpet. Det blev under mit ophold klart, at jeg så også måtte tilegne mig kendskab til arabisk, og derfor begyndte jeg også at studere arabisk, da jeg i september 1973 blev indskrevet på KU – og det har jeg aldrig siden fortrudt et øjeblik.


Sille Obelitz Søe

Postdoc i informationsfilosofi

Jeg startede i sin tid på Hum-bas på RUC. Jeg ville egentlig gerne have været på Danmarks Designskole, men kom ikke ind og måtte derfor finde på noget andet at læse – for i gang ville jeg efter to sabbatår med fuldtidsarbejde. Jeg valgte RUC, fordi man der kunne læse performance design. Det lugtede lidt af designskole. Jeg skulle dog også vælge et andet fag, og det blev filosofi og videnskabsteori. Jeg har altid syntes, at filosofi var spændende, så det kunne jo ikke gå helt galt, tænkte jeg. Da jeg efter to års basisstudier startede på filosofi, var det som at komme hjem, og jeg opdagede, at det var her min passion lå. Performance design blev jeg aldrig rigtig glad for, så jeg puttede så meget filosofi ind i studiet som overhovedet muligt. Det var også filosofien – nærmere bestemt informationsfilosofien – der blev min vej ind i forskningen.