31. august 2018

Velkomst fra dekanen


Kære studerende

I har sikkert ventet i spænding på jeres studiestart, men nu er I her, og jeg vil ønske jer alle rigtig hjertelig velkommen til humaniora. Vi har glædet os meget til at møde jer nye studerende. I er kommet igennem nåleøjet og har fortjent optagelsen på Danmarks bedste universitet. Vi ansatte føler os privilegerede over, at I har valgt vores institution, og vi vil gøre alt for, at I får en stimulerende og udbytterig tid her på Søndre Campus.

Vi har nogle forventninger til jer, og I har givetvis nogle forventninger til os. Dem skal vi sammen afstemme. At studere på universitetet er anderledes end det, I er vant til, men overgangen bliver gradvis. I får knap så mange kontakttimer. Til gengæld bliver I bedre til at tage ansvar for jeres egen læring. De akademiske udfordringer forandrer sig igennem forløbet i takt med, at jeres viden vokser, og jeres færdigheder forbedres. Sammen med jeres medstuderende vil I konstant flytte jer akademisk og udvikle jer menneskeligt.

I vil naturligvis lære meget af jeres undervisere, men undervurdér ikke, hvor meget I kan lære af hinanden. Kom med i studiegrupper, hvor jeres forskelligheder bliver til styrker. Netop fordi I ikke er ens, opfordrer vi til, at I designer individuelle studieforløb. Forskellighederne afspejles naturligvis også i karaktererne, men arbejdsgivere tillægger ofte andre kompetencer, fx de personlige og sociale, lige så stor værdi. Grib muligheden for via praksiselementer i uddannelsen at møde det omkringliggende samfund og for at stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet.

Tilstræb at få arbejdsvaner, der fungerer. I skal studere på fuld tid, men husk at holde fri og få nogle interesser ved siden af. Nyd tiden på studiet, hvor I får mulighed for at blive klogere og for at fordybe jer i præcis de emner, I brænder for. Og hvis I støder ind i vanskeligheder af studiemæssig eller personlig karakter, så hiv fat i os – dine undervisere og vejledere – inden et lille problem vokser sig stort.

Universitetet kan synes overvældende, og man kan let føle sig usikker – især i starten. Før I kom her, var I måske blandt de bedste i jeres klasse, men her er alle dygtige. Vær åben over for nye ideer, men tvivl ikke på jeres egne evner. Vær kritiske og modige i jeres studier: de spørgsmål, man tror er dumme, er ofte de sværeste at svare på. I har arbejdet hårdt og fortjent optagelsen. I er alle gode nok.

Det nye af Humanist, som I finder på fællesarealer rundt omkring på fakultetet, er lavet specielt til alle jer nye studerende. Vi vil gerne vise, hvor mange spændende og forskellige fagområder der er på humaniora, og hvor mange interessante og skarpe mennesker I vil komme til at møde og lære af i løbet af jeres studietid. Og hvor mange muligheder I har for at dygtiggøre og engagere jer, både inden for og uden for studieordningen.

Bedste hilsner og god studiestart
Jesper Kallestrup, dekan