6. februar 2020

Man lærer om sig selv i mødet med andre kulturer

Frida Greve Dideriksen

Frida fra kunsthistorie været på Freie Universität i Berlin og læse teater- og dansevidenskab på sit 5. semester.

Hvorfor valgte du at tage på udlandsophold – hvad motiverede dig?

Selvom jeg godt kan lide livet som studerende, tror jeg, at jeg var kørt lidt fast i hverdagen derhjemme og dagligdagen på KU. Når man læser et fag inden for kultur, synes jeg også, det giver mening at søge mod et andet universitet og en anden ’kultur’ – så det havde jeg lyst til at prøve kræfter af med. Før jeg søgte, havde jeg undersøgt nogle af de fag, der blev tilbudt på kunsthistorie på Freie Universität Berlin, og ud over at afdelingen for kunst er meget bredere og større, er fagene også meget anderledes end dem, der bliver udbudt på KU. Så det var en god måde at holde sig til én bachelor, men stadig opleve forskellige undervisningsmetoder og forskellige udgangspunkter for undervisningen.

Hvorfor valgte du at tage til Berlin?

Jeg har ofte besøgt Berlin, og jeg har længe gerne villet fordybe mig i byens pulserende kulturscene. Så det var egentlig ikke det store dilemma for mig, hvilken by jeg ville læse i.

Hvad har du fået ud af opholdet, som du ikke kunne få herhjemme?

Personligt har jeg aldrig prøvet at flytte til et sted, hvor jeg intet netværk havde, og det er min oplevelse, at udveksling får dig til at bryde med nogle grænser mht. at etablere et socialt netværk og et hjem. Du møder folk fra så mange andre lande, og du får et enestående indtryk af undervisningen på et andet universitet – og hvad en uddannelse på KU kan tilbyde sammenlignet med en fra et andet universiteter. Det tyske ECTS-system er enormt kaotisk og forskelligt fra det danske (og desuden kunne de kun vejlede på tysk), så man bliver vant til at tage ansvar for deadlines og sig selv og skrive vanvittig mange irriterende e-mails. Der er langt flere ting, man skal tage stilling til, men det synes jeg kun gør én mere selvstændig.

Fagligt er det mit indtryk, at kunsthistorie og humaniora i Tyskland bliver prioriteret ret højt, og det kan mærkes på undervisningen. Selvom KU helt bestemt har nogle dygtige undervisere, har jeg på FU haft mulighed for at have flere fag end sædvanligt. Et af fagene havde endda økonomi til at invitere mange seje forskere og kunstnere fra hele verden til at holde forelæsninger, noget jeg ikke på samme måde har oplevet i København.

Hvad var dit faglige udbytte? Og det personlige?

Jeg har haft flere fag og eksaminer, og jeg har været nødt til at lære tysk for at kunne deltage i nogle af fagene og for at kunne bestille en kop kaffe på caféerne. Det har selvfølgelig været hårdt, men det har været enormt givende. Ved at læse med studerende fra Tyskland og andre lande, har jeg også fået en større forståelse for, hvad det er, vi særligt kan på KU.

På det personlige plan føler jeg, at jeg er blevet mere selvstændig og bedre til at tage ansvar. Når man er ny i byen og ikke kender så mange, bliver man nødt til at være meget åben og opsøgende, og det er en oplevelse, jeg sætter pris på at have oplevet. Jeg har mødt så mange virkelig dejlige mennesker, og det i sig selv burde være en årsag til at tage af sted. Derudover er det så sjældent, at man får chancen for at prøve at leve i en anden by, og det kan jeg virkelig anbefale. Lige pludselig kan man føle sig hjemme andre steder end i Danmark.

Har du et godt råd til andre, der gerne vil afsted?

Tag afsted! Selvom ansøgningsprocessen er lang og fuld af deadlines, er det det hele værd.