16. marts 2015

Dekanen mener!

Velkommen

Velkommen til et nyt studieår! En særlig varm velkomst til de knap 2400 nye studerende, der er blevet optaget på deres bachelorud­dannelser i år. I kan se frem til fem spændende og udviklende år på fakultetet – med engagerede undervisere, gode studiekammerater, i behagelige fysiske rammer.

Dekan Ulf Hedetoft

Vi optager mange nye studerende hvert år, men dette år – og dermed I nye studerende – er på mange måder specielt. I er de første studerende optaget inden for den såkaldte Studiefremdriftsreform. Den indebærer, at studerende forpligtes til at være tilmeldt undervisnings- og eksamensaktiviteter svarende til 30 ECTS-point per semester og ikke kan framelde sig eksamen, med mindre der gør sig meget specielle forhold gældende.

Anderledes sagt, reformen betyder, at I forventes at være studer­ende på fuld tid og at gennemføre studierne på normeret tid. Det har i princippet altid været sådan, men i praksis har studerende ofte været længere om at fuldføre studiet – har i højere eller min­dre grad været studerende på deltid og har brugt den resterende tid på fx erhvervsarbejde.

Det gør Studiefremdriftsreformen op med, idet den – sammen med strammere regler på SU-området – gør det klart, at man fra lovgivernes og regeringens side forventer mere effektivt gennem­førte forløb til gengæld for de anselige ressourcer, samfundet lægger i de videregående uddannelser.

Det er ikke en urimelig forventning. Men den kræver, at studi­erne er godt tilrettelagt, studieintensiteten høj, kursusudbuddet omfattende og studiemiljøet, både det faglige og det digitale, af høj kvalitet. Det kræver altså en hel del af os, ledelse, institutter og undervisere.

Omvendt forudsætter det også, at I studerende deltager hel­hjertet, aktivt og medlevende i de mange varierede aktiviteter, jeres studier giver mulighed for, og at I gør det i den klare bevid­sthed, at det at studere på KU er jeres hovedbeskæftigelse.

Jeg er overbevist om, at det vil I også gøre. Samtidig bør I allerede nu gøre jer tanker om, hvad jeres uddannelse skal bruges til i jeres senere livsforløb. Fakultet og institutter tilbyder derfor både vejledning til sammensætningen af jeres studieforløb og hjælp til karriereovervejelserne.  Jeg vil stærkt opfordre til, at I udnytter disse tilbud fuldt ud.

Vel mødt til et nyt og fagligt udfordrende studieår!

Dekan Ulf Hedetoft