16. april 2015

Dekanen mener: feedback

feedback

Et af de for tiden mest omtalte begreber i uddannelsesdebatten er ’feed­back’. Efter SU-reform, fremdriftsreform og dimensionering er det nu nøg­leordet, der – inspireret af det såkaldte kvalitetsudvalgs seneste rapport – står højt på ministeriets dagsorden.

Dekan Ulf Hedetoft

Men hvad betyder det? Kort sagt, at der bør fokuseres på den løbende dia­log mellem studerende og undervisere, på flere og bedre tilbagemeldinger til studerende på deres indsats, regelmæssig og planlagt studievejledning, så studerende bliver bevidst om deres aktuelle standpunkt, mere inddragende pædagogik, mere coaching, flere mentorordninger. Altså alt i alt et studiemiljø, hvor kontakten mellem studerende og undervisere sættes endnu mere i højsædet.

Og det er der jo ingen, der kan være uenig i. Den slags tiltag er både nød­vendige og ønskelige, de forbedrer studiemiljøet og uddannelsesniveauet markant, det bliver lettere at overskue og navigere i studielandskabet for den enkelte studerende, og de kan endda være med til at øge gennemførselshastigheden uden at reducere uddannelsernes faglige kvalitet. Thumbs up!

Midt i glæden over, at der trods alt også kan komme kvalitativt fornuftige forslag ud af et kvalitetsudvalg, skal vi dog ikke overse, at i meget stort omfang sparker man halvåbne døre ind. For meget af ovennævnte gør vi allerede, og andet er på tegnebrættet.

Det gælder fx studieprocessamtaler, studie- og karrierevejledning, opgrade­ring af pædagogiske og didaktiske kompetencer hos VIP'erne, mere åben adgang til underviserne, også uden for den skemalagte undervisning, og et levende fysisk, socialt og virtuelt studiemiljø, der gør det langt mere attrak­tivt for studerende at opholde sig på universitetet 24-7. Meget af det er allerede gennemført, og andet er godt på vej – hvilket man kun behøver at gå gennem atriumområdet i KUA2 for at forvisse sig om.

Det betyder ikke, at det ikke kan blive og skal blive endnu bedre, og det er altid godt at få gode ideer – mere feedback! – til, hvordan det kan gøres.

Ulf Hedetoft,
Dekan