16. april 2015

HUMrådet mener!

debat

KA-studerende på KU kan se frem til en speciale-arbejdsuge på 51,6 timer. Der er lavet en ny tolkning af lovgivningen for specialeskrivning. Fra efteråret 2015 vil skriveperioden sandsynligvis blive skåret fra 6 til 4 mdr. Hvorfor skriver vi et speciale som afslutning på vores kandidatuddannelse? Her er et eksempel fra KUA.

Af Paula Emilie Monberg, HUMrådet

§ 2. Formål (taget fra Studieordning for kandidatuddannelsen i Dansk 2008)

Paula Monberg

Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse  gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder (..).

Den studerende skal have mulighed for at udvikle og målrette sine kompetencer med henblik på specialiserede erhvervsfunktioner, herunder blive optaget på en forskeruddannelse.

Det lyder jo godt med fordybelse, større selvstændighed og specialisering.

Men disse ting kræver tid. Et speciale udgør som udgangspunktet 30 ECTS.

ECTS er en tidsenhed: 1 ECTS svarer til 27,5 studenterarbejdstimer. Et speciale kræver 825 timers arbejde.

Regnestykket er som følger: Seks måneder er ca. 26 uger, og fire måneder er ca. 18 uger. Har man et halvt år til rådighed, skal man bruge 31,7 timer om ugen.

Det er lidt i underkanten, men man har seks ugers ferie på et år, dvs. tre uger under specialet samt eventuelt et par helligdage, og så kommer vi tæt på 37 timer om ugen. Ved at trække de tre uger fra får man således 35,8 timer om ugen.

Har man fire måneder til rådighed, skal man bruge 45,8 timer om ugen. Regner man to ugers ferie fra, bliver det til 51,6 timer om ugen; og lidt mere, hvis man rammer et par helligdage. Dette svarer til et ret heftigt fuldtidsjob. Og ja, vi er studerende på fuld tid, men faktum er, at de fleste studerende på kandidatuddannelserne har job ved siden af studiet. Og de færreste præsterer deres fremmeste tænkning, hvis de skal arbejde koncentreret 51,6 timer om ugen, mens de spekulerer over, hvordan de skal betale deres husleje.

Der findes ikke to ens specialer, heldigvis, og forholdene for empiriindsamling varierer fra speciale til speciale og fra fag til fag. Hele ideen med specialeskrivning udhules, når fordybelsen og det nyskabende projekt må vige til fordel for det hurtigt færdiggjorte. De spændende og brugbare projekter bliver oftest til, når man tør tage chancer og tænke uden for de vante rammer. Det er man ikke tilbøjelig til under konstant tidspres. Fortsætter man ned af denne sti, formoder vi i HUMrådet, at man om nogle år kan kalde sig kandidat efter et halvt års selvstudie og en multiple choice-test. De penge, man evt. sparer ved at få folk hurtigere igennem deres akademiske uddannelse, tabes tifoldigt, når Danmark som videns­samfund skal stå på ryggen af kandidatuddannede, der er blevet pisket igennem som væddeløbsheste – med skyklapper for øjnene.

Du kan altid fange HUMrådet på humraadet.ku@gmail.com og på Facebook.