16. marts 2015

Ammunition til julefrokosten

”Vi kan ikke være bekendt at uddanne til arbejdsløshed” har uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen messet hele efteråret og dermed lagt sig voldsomt ud med universiteterne.

Ingen kan være uenige med ministeren i, at vi selvfølgelig ikke skal uddanne til generel arbejdsløshed. Og det giver også mening at skære i optaget, efter at vi, presset af politikerne i øvrigt, i en årrække har optaget flere og flere studerende. Uenigheden og utilfredsheden opstod primært, fordi ministeren lancerede dimensioneringsmodellen uden at inddrage de mennesker, den påvirker. Men også fordi ministeren fremstillede især humaniora som et sted, der sprøjter kandidater ud til ledighed.

Dén med humaniora og ledighed er en særligt sejlivet myte. Men som de fleste gode vandrehistorier, er dens gyldighed mere end tvivlsom.

Humanist præsenterer her de fakta, du skal bruge for at få skovlen under onkel ingeniør til familiejulefrokosten:

Påstand: Humanister har en meget højere ledighed end andre kandidater!

Fakta: Arbejdsløsheden blandt humanister er gået fra 25 procent i 1980’erne til 6,1 procent i dag – samtidig med, at vi i dag uddanner 50 procent flere kandidater om året, end man gjorde dengang. Den gennemsnitlige HUM-ledighed på 6,1 procent er 1,34 procent over den gennemsnitlige akademikerarbejdsløshed i Danmark. Bag ledighedsprocenten gemmer sig mange forskellige tal. Fx ligger ledigheden for musikkandidater på 3,4, og for de store sprogfag (engelsk, tysk og fransk) ligger den på ca. 3,0 – hvilket i øvrigt til sammenligning er den samme ledighed som for økonomer og ingeniører.

Påstand: Ok, fint nok at sprogfagene har en lav ledighed. Men hvad med fx de æstetiske fag?

Fakta: Et af de fag på HUM med størst arbejdsløshed er kunsthistorie med 11 procent. I 2014 blev 25 kandidater færdige på kunsthistorie.

Hvis 11 procent af de 25 kandidater kan se frem til at blive arbejdsløse, betyder det, at det drejer sig om tre personer. Det er selvfølgelig ikke sjovt at være en af de tre, men det er tal i dén størrelsesorden, der er tale om – og kunsthistorie er vel at mærke et af HUM’s ’værste’ fag.

Musikvidenskab hører også til gruppen af æstetiske fag, og de har som sagt en ledighedsprocent på 3,4.

Påstand: Dimittendledigheden for humanister er enorm!

Fakta: Ja, dimittendledigheden er høj – mellem 30 og 40 procent. Men det er den også for ingeniører og DJØF‘er. Men ledigheden falder markant for alle grupper, også humanister, efter 1-2 år.

Det er vigtigt at huske de her tal, når du lige om lidt drager hjem til jul, og du til julefrokosten 2. juledag skal lægge øre til velmenende familiemedlemmers gode råd om din uddannelse. Du er humanioras bedste ambassadør, så tag handsken op, og vær med til at udrydde nogle af de fordomme, der ikke har hold i virkeligheden. Og læs i øvrigt mange flere pointer om humaniora og dimensioneringen i dekanens indlæg, som du finder på de næste sider.

Årets sidste nummer af Humanist indeholder også et interview med lektor Anders Søgaard fra Sprogteknologi. Han er 33 år, men har allerede nået mere, end de fleste forskere når på et helt liv. Du kan også læse et interview med Birthe Skou, der er initiativkvinde til humanioras morgensangtradition, og i en anden artikel møde tre engagerede studerende fra netværket NASIM, der fortæller om deres arbejde med at udbrede et mere nuanceret billede af Mellemøsten. Sidst, men ikke mindst, kan du læse om humanisten Lars AP, der for 10 år siden startede bevægelsen Fucking Flink, som man skal have levet ret afsondret for ikke at have hørt om.

Godt fucking nytår,

Pernille Munch Toldam