13. marts 2015

HUMrådet: Hvordan ser din ønskeliste ud?

debat

Københavns Universitet er et fantastisk universitet, men alligevel er ønskelisten over forbedringer lang. I HUMrådet arbejder vi for at få opfyldt de ønsker, vi som studerende har på humaniora – og vi vil meget gerne høre, hvad du går og ønsker dig på dit studie.

Af Laura Bech Hansen, HUMrådet

Feedback på alle opgaver. Tid til spørgsmål og grundig gennemgang af pensum i undervisningen.

Bedre muligheder for praktik. Flere dialogbaserede holdtimer. Står det også på din ønskeliste?

Laura Bech Hansen

HUMrådet repræsenterer alle studerende på humaniora, og vi presser ledelsen til at skabe de forandringer, der er behov for. Ud over vores løbende møder holder vi ved hver semesterstart en generalforsamling, hvor vi skal beslutte, hvad vi gerne vil arbejde for i det kommende semester. Det er også her, vi vælger, hvem der skal sidde i HUMrådets bestyrelse, og hvem der skal repræsentere os i forskellige udvalg.

I dette semester holder vi generalforsamling d. 18/2, og vi vil meget gerne se dig. Vi vil gerne høre, hvad der står på din ønskeliste over forbedringer på dit studie, og vi vil rigtig gerne have, hvis du vil være med til at få ønskerne opfyldt.

Hvis vi skal råbe ledelsen op, er vi nødt til at råbe i kor, så hank op i dig selv og din ven/fagrådsformand/studienævnsrepræsentant,

og kom til HUMrådets generalforsamling d. 18/2.

HUMrådet sidder med i følgende organer:

  • Udvidet Studielederkreds (USK)
  • Fakultetets Arbejdsmiljøudvalg (FAMU)
  • Fakultetets biblioteksudvalg
  • Studiemiljøstyregruppen
  • STUD-Udvalget
  • Café- og Festudvalgenes Centralkoordinering (CFC)

Skriv til HUMrådet på humraadet.ku@gmail.com, hvis du har ideer, kommentarer eller planer, der kan gøre HUM bedre.

Du finder også HUMrådet på Facebook!