16. marts 2015

Velkommen til(bage)

Når man arbejder på et universitet, kommer der et tidspunkt ud på foråret, hvor man begynder at se ekstra meget frem til sommer. Sommer betyder nemlig (ud over ferie og solskin, forstås!) færre studerende på administrationsgangene og forventninger om et arbejdspres, der, for de flestes ved­kommende, letter i en periode.

Men forventningen om sommer er ikke noget at regne i forhold til forventningen, der melder sig igen op mod studiestart. Efter en august måned, hvor universitetet har været affolket, er det skønt, at der nu endelig er studerende på campus igen. I længden bliver det kedeligt med de tomme gange, den manglende summen på fællesarealerne, det undseelige udbud i kantinen – og at man ikke skal kæmpe om pladserne i cykelstativerne foran hovedindgangen til KUA2.

På redaktionen har vi sammensat et studiestartsnummer, hvor der forhåbentlig er noget for enhver smag: Vi har en lille velkomst til nye studerende (bl.a. et overskueligt kort over campus, der godt kan virke en anelse uoverskuelig, når man er ny), en praktikhistorie og en historie om entreprenørskab i undervisningen. Og så kan du læse om, hvordan du kan spare mange penge på studiebøger, hvis du handler rigtigt og tænker dig om. Og om, hvordan du kommer godt i gang med studierne med den rigtige studieteknik.

Jeg håber, at du også har forventninger til det nye semester. Og at de vil blive indfriet. I året, der kommer, vil du – ud over din undervisning og alle de faglige arrangementer på stedet – kunne deltage i en masse sociale arrangementer og initiativer, der i de her år hele tiden bliver flere af. Fakultetet gemmer på en mængde gode oplevelser og ekstracurriculære aktiviteter for dig, der har mod på og lyst til at være med. Bl.a. synger hele fakultetet morgensang på torvet den første fredag i hver måned, og her er revy, festival, musical, melodi grand prix, studentergalleri og alt muligt an­det festligt og interessant, som du kan blive en del af. Og i den mere faglige, men frivillige afdeling kan du tage i praktik, indgå i erhvervssamarbejder og tage på udlandsophold.

Der er stor forskel på at studere nu og for 20 år siden – både indholdsmæssigt og i forhold til de ydre rammer (de generationer af studerende, der starter nu, har fx aldrig færdedes, hverken mentalt eller fysisk, på de linoleumsbeklædte gange på gamle røde KUA). Og selvom den politiske debat om uddannelseskvalitet og fremdriftsreform kommer til at fylde meget i det kommende år, og selvom studerende og politikere ikke altid er enige, så håber jeg, at du vil glæde dig over, at studielivet i 2014 byder på et væld af muligheder, der ikke var til stede for ganske få år siden.

Jeg håber, at du får et rigtig godt semester. Pøj pøj med det hele og velkommen til(bage).

Pernille Munch Toldam

Redaktør