Redaktionen

Kontakt

Humanists redaktion kan træffes i bygning 15 i lokale 15B.1.01A

Du kan kontakte os ved at sende en mail til humanist@hum.ku.dk
eller sende post til vores fysiske adresse:

Studentermagasinet Humanist
Det Humanistiske Fakultet
Karen Blixens Plads 8
2300 København S
Tlf. 51 30 20 64

Om redaktionen
 

Pernille Munch Toldam, redaktør
Pernille er Humanists redaktør. Uddannet journalist fra RUC og cand.mag. i engelsk fra KU forener Pernille i sit redaktørjob journalistikken med den akademiske verden. Ud over arbejdet med Humanist er Pernille også ansvarlig for fakultetets sociale medier, og så arbejder hun med forskningsformidling og er pressekontakt i fakultetets kommunikationsafdeling.

Carsten Munk Hansen, redaktionssekretær
Carsten er cand.mag. i engelsk fra 2003 og har siden da efteruddannet sig på Journalishøjskolen. Han bruger det meste af sin tid på at formidle de humanistiske forskeres arbejde til omverdenen, men han skriver også jævnligt for både netudgaven og den trykte version af Humanist. Derudover elsker han at læse korrektur.