Kvalitet i undervisningen - tema

Humanist nr. 2 - 3. marts 2006

Artikler

Kvalitet i undervisningen

Hvordan styrer, sikrer, dokumenterer og udvikler vi kvaliteten i vore uddannelser? af Thorkil Damsgaard Olsen, prodekan. Læs artiklen

Undervisningen får det blå stempel

Hidtil har universiteterne ansat undervisere på baggrund af deres forskningsresultater. Men en ny rapport fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anbefaler, at universiteterne skal vægte undervisningen mindst lige så højt, når de ansætter undervisere... Læs artiklen

Pædagogik og uklog politik

Humanist har mødt professor i Pædagogik Karen Borgnakke til en snak om samspillet mellem forskning, undervisning og det omgivende samfund... Læs artiklen

Vækstfremmer til miljøet på humaniora

Når blomsterne spirer i haverne på KUA, vil også kimen til et forbedret studie- og undervisningsmiljø blive plantet. En arbejdsgruppe stiller skarpt på de studerendes omgivelser, velfærd og udfoldelsesmuligheder på Det Humanistiske Fakultet Læs artiklen


Uden for tema

Ph.d.-stipendier 2006

I løbet af 2006 starter der 25 nye ph.d.-stipendiater på Det Humanistiske
Fakultet. Her kan du se, hvem de nye forskere er, og hvad
de beskæftiger sig med Læs artiklen

Tre skarpe til to nye

Humanist sætter fokus på et par af de nye Ph.d.-stipendiater... Læs artiklen

God arbejdslyst?

Efterårets kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på fakultetet er afsluttet – og hvordan synes vi så selv det går? Tjaa, på den ene side og på den anden side...Læs artiklen

Holland House som kunstnerisk erhvervspartner

Fakultetet for tiden med teatret Holland House i forbindelse med deres forestilling ”Udbud og Efterspørgsel”, der skal opføres i Multisalen på KUA. Som en del af dette samarbejde har fem studerende fået muligheden for at afprøve akademiske evner i det kunstneriske erhvervsliv. Af Maria Lilholt-Grøne, stud.mag. Teatervidenskab. Læs artiklen

Ned med nedskæringer!

De studerende varmede op til landsdækkende aktionsdag mod nedskæringer den 15. marts med en ”opmærksomhedsaktion” på KUA. Læs artiklen


Debat

Op ad bakke - med ligestillingen
Af Bente Rosenbeck, Lektor ved Center for Kønsforskning. Læs indlæget

Forklaring efterlyses!
Af Stud. mag. Hans Ammendrup, SAXO instituttet. Læs indlæget og svaret fra Lise Tolstrup