Humanist nr. 4 - maj 2006

Artikler

Fusionstanker

Der tales og skrives meget om fusioner i universitetssektoren. Rationalet må være, at  stort er smukt. Det er det bare ikke altid... Af John Kuhlmann Madsen, dekan. Læs artiklen 

Ny dekan ansat

I slutningen af april blev professor, dr. phil. Kirsten Refsing ansat som ny dekan for Det Humanistiske fakultet... Læs artiklen

En ommer!

Annonceringen af valget af VIP-repræsentanter til de Akademiske Råd var for dårlig. Fire ud af seks repræsentationsområder på KUA har klaget - og nu skal der være omvalg... Læs artiklen

Terningerne er kastet: KUA bliver til Søndre campus

Københavns Universitet bliver et campusuniversitet. Rektor Ralf Hemmingsen vil samle og fortætte universitetets spredte bygningsmsse i en ny bygningsplan, hvor Jura, Teologi og Humaniora samles på KUA. Samtidig indskrænkes pladsen 15-17%... Læs artiklen

Storstilet erhvervssamarbejde skal hjælpe ordblinde

Det Humanistiske Fakultet er gået sammen med Statens Byggeforskningsinstitut og virksomhederne Motto S.A, Sensus ApS, Hewlett-Packard og Motorola om at udvikle mobil e-hjælp og -læring til ordblinde... Læs artiklen

Ny administration på KU i støbeskeen

Rektors organisationsanalyse af organisationen på KU er nu afsluttet. Den har afdækket uensartede forhold, manglende fælles KU-identitet og for svag intern kommunikation. For at forbedre de forhold er der opstillet tre modeller for fremtidens administration... Læs artiklen

Læserbrev: Hvad vil vi med studienævnene?

Hvor mange studienævn har Humaniora egentlig brug for? Studenterrepræsentanterne i  Akademisk Råd opfordrer studerende og fagråd til at komme til stormøde den 29. maj for at diskutere de eventuelle studienævnssammenlægninger... Læs artiklen

Hjernen sendt til træning

Center for hjerneskade har boet i Njalsgade 88 siden oprettelsen i 1985, men hvorfor holder centret til på universitetet og hvad laver de? Læs artiklen

Samspil får forskere og kunstnere op at ringe

Det kreative seminar om Wagners operacyklus "Ringen" den 29. april på Det Kongelige Teater blev et levende bevis på, at akademikere og udøvende kunstnere kan inspirere og udfordre hinanden... Læs artiklen

Læserbrev: KUA's bureaukratiske kompetenceprofil

Hvis de humaniorastuderende skal forbedre sig, så skal KUA også: Hvis man vil have de studerende hurtigere igennem uddannelserne og hjælpe dem til at skabe deres egen individuelle kompetenceprofil, så skal det administrative bureaukrati ikke modarbejde dem... Læs indlægget

Svar på læserbrev (1): Misforståelser

Af studielederne på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Læs indlægget

Svar på læserbrev (2): Hus forbi

Af prodekan Thorkil Damsgaard Olsen. Læs indlægget