Humanist nr. 8 - november 2006

Artikler

Valg

Valget til de seks nye institutstudienævn er skudt i gang, og repræsentationsområderne er fastlagt. Læs artiklen

Humaniorafestival 07

Humaniorafestivalen er nu i støbeskeen. Datoen er fastsat, temaet er fastsat, og tiden er inde til at komme med ideer til arrangementer. Fristen er 4. december. Læs artiklen

Fra valgt til ansat

I en artikelserie om de nyansatte institutledere bringer Humanist nu det første interview med Jan Riis Flor, der er institutleder på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Læs artiklen

Fakultetsdirektør ansat

Cand.scient.pol. Kim Brinckmann bliver direktør for fakultetet. Læs artiklen

Årets ugle er en ørn til at undervise

Når rektor Ralf Hemmingsen i dag under Universitetets årsfest overrækker historieprofessor Vincent Gabrielsen en porcelænsugle, er det, fordi han er vinder af Årets Harald. Det er en pris, som har til formål at hædre særlig god og inspirerende undervisning. Læs artiklen

Det bedste i Norden

Ifølge ny international rangliste er fakultetet det bedste humanistiske fakultet i Norden. Københavns Universitet er det eneste nordiske universitet, der er kommet med på listen over de 100 bedste universiteter i verden. Læs artiklen

Tre skarpe til to nye

33-årige Hans Ulrik Rosengaard er cand.mag. i Dansk og ph.d.-studerende på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Arbejdstitlen på hans ph.d.-projekt er "Litteratur og besindelse. Læs artiklen

32-årige Nicolai Pharao skriver ph.d. på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Nicolai er cand.mag. i Almen Lingvistik fra Det Humanistiske Fakultet. Arbejdstitlen på hans ph.d.-projekt er ”Udtalevariation i spontan tale”. Læs artiklen

Gamle mænd og unge kvinder

Den 29. september holdt professor Inga Floto fra Saxo-Instituttet sin afskedsforelæsning over emnet "Rettens former – en rejse i tid og rum." Her fortæller hun om sine 41 år på Historie og om at være kvinde i en mandeverden. Læs artiklen

Ørestad som levende laboratorium

Copenhagen Living Lab, som holder til i væksthuset 5te UnIT på gamle KUA, sætter brugerne i centrum for innovationen. De vil indsamle viden om det daglige liv for beboere, studerende og medarbejdere i Ørestad, og den viden skal gøre det nemmere for virksomheder at udvikle meningsfulde produkter. Læs artiklen

Sund og varm is

To danskstuderende er som resultat af innovationskurset ’WorkCamp06’ blevet involveret i udviklingen af fremtidens fødevareprodukter. Det er et af Danmarks største firmaer Danisco, der har fået øje på humanisternes potentiale i innovationsprocesser. Læs artiklen

Direktør ved et tilfælde

Dette semester følger et hold overbygningsstuderende et kommunikationsfag på Dansk, hvor de som led i undervisningen gør teori til virkelighed og opretter deres egne virksomheder. Humanist har talt med tre af de otte nystiftede virksomheder. Læs artiklen 

Læserbrev: It-idioti på Dansk

Med edb-programmet DIT (Dansk med IT) forsøger man på Dansk at indføre it i undervisningen. Men programmet lever slet ikke op til moderne standarder. Det er simpelthen spild af penge og gode kræfter at fortsætte med DIT-systemet, konkluderer debattøren. Læs artiklen

Læserbrev: Svar

Af professor Hanne Ruus og lektor Dorthe Duncker, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Læs artiklen

Læserbrev: Mordet på den usædvanligt selvstændige studerende?

Vi bør alle i fællesskab holde et minuts stilhed ved indførelsen af den nye 7-trinsskala på de humanistiske uddannelser til næste år. Der vil utvivlsomt blive begået et mord på den humanistiske ånd. Læs artiklen

Lavere ledighed

Ledigheden blandt fakultetets færdiguddannede er faldende, men arbejdsløsheden er fortsat høj blandt bachelorerne. Læs mere

Stipendier

  • Det Danske Institut i Damaskus. Læs mere
  • Støtte til studier i Københavns historie fra Helle Lindes Kulturfond. Læs mere

Nyt fra Århus

Læs om nogle af de vigtigste begivenheder hos vore brødre og søstre på Aarhus Universitet. Læs mere

Biblioteksstruktur

Orienterende møde om biblioteksstrukturen på KUA den 24. november. Læs mere

Hvor skal KU hen?

Den 1. november blev rektoratets udkast til en strategi for Københavns Universitet for perioden 2007-2012 offentliggjort. Læs mere

Dyner, biler og positiv særbehandling

Den 13. oktober blev vinderne af Akademisk Skrivecenters og Københavns Universitetsbiblioteks konkurrence ”Jagten på den gode opgave” fundet og fejret. Her fortæller vinderne om deres opgaver. Læs artiklen 

Sharia in a modern context

Demokratiske Muslimer afholder konference på KUA om sharia 25.-26. november. Læs mere

Diskriminationens ansigter

Den 30. november arrangerer Københavns Universitets Forsker­kollegium konference om diskrimination. Læs mere

Medialiseringen af det private

Den 6. december afholdes der et tværfagligt seminar om mediekultur. Læs mere

Maya-symposium

Den 11. december afholder Afdeling for Indianske Sprog og Kulturer et internationalt symposium om mayakultur. Læs mere

DANIMA 06

Den 2.-3. december afholder Afdeling for Film- og Medievidenskab en international konference om animation under mottoet ”bringing Danish animation to the world and animation studies to Denmark”. Læs mere

Grænseløst netværk

Har du lyst til at blive en del af et internationalt fællesskab og hjælpe udvekslingsstuderende med at få et godt ophold i Danmark? Kom til mentordag den 21. november kl. 15-17 og hør mere. Læs mere