Humanist nr. 1 - februar 2007

Artikler

Vision og mål for Det Humanistiske Fakultet

Dekan Kirsten Refsing lægger op til åben debat om visioner og mål for Det Humanistiske Fakultet. Læs artiklen

Ny organisationsplan

Fakultetets ledelse har gennemført de første organisatoriske ændringer. En ny organisationsplan er sendt i høring hos fakultetets samarbejdsudvalg. Læs artiklen

IKK – nu med klangbund

I rækken af interviews med de nye institutledere er Humanist nået til Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, der ud over at have fået ny institutleder fra 1. januar 2007 også har fået selskab af det tidligere Musikvidenskabeligt Institut, der dog stadig har adresse i Klerkegade. Læs artiklen

Ny studiechef

Cand.jur. Annette Moe bliver ny studie­chef på Det Humanistiske Fakultet. Læs artiklen

Fokusskift

Hanne Løngreen, der er ny prodekan for uddannelse, ønsker et skift i uddannelsespolitikken på fakultetet. Men det skal ske i dialog med fakultetets uddannelsesmiljøer. Læs artiklen

Tre skarpe til to nye

Humanist har fået to af Det Humanistiske Fakultets nye ph.d.-studerende til at svare på tre spørgsmål om deres. Læs artiklen

Ph.d.-studerende 2007

Ca. 50 nye ph.d.-studerende begynder deres studier på Det Humanistiske Fakultet i 2007. Humanist bringer en liste med navnene på de nye ph.d.-studerende og deres projekter. Læs artiklen

TDO was here

På tur ned af Mindernes Allé med Thorkil Damsgaard Olsen, der har forladt Fakultetet. Læs artiklen

Subjekt med succes

Humanist har mødt leder af Center for Subjektivitetsforskning, professor Dan Zahavi, til en snak om ’selvet’, tværdisciplinær forskning og bevillingerne, der i øjeblikket strømmer til subjektivitetsforskningen. Læs artiklen

Specialet må ikke udlånes

Læserbrev: For mange specialer formidles ikke, og mange klausuleres så ingen andre end bedømmerne kan læse dem. Det fremmer ikke den højt besungne vidensformidling. Læs artiklen

Mellem maskiner og mennesker

Til efteråret starter en spritny kandidatuddannelse i IT og kognition her på fakultetet. Kodeordene er robotter, kunstig intelligens, brugergrænseflader og menneskets møde med teknologi. Læs artiklen

Kan de så bruges, kandidaterne?

Kjeld Saugstrup er Director for Global IT Infrastructure i Danfoss. Humanist fangede ham på en telefon i Sønderborg. Læs artiklen

Tilmelding til sommereksamen

Husk, at du skal være indskrevet under det fag og den studieretning, du vil aflægge eksamen på. Tilmeldingen foregår via nettet eller på dit institut. Læs artiklen

Ny karakterskala

Den 1. september 2007 træder den nye 7-trins karakterskala i kraft på Det Humanistiske Fakultet. Hvad betyder det for dig? Læs artiklen

Tilvalg

Den 21. marts afholdes der Tilvalgsbasar på KUA. Læs mere

Studiekontorets ansøgningsfrister

I løbet af foråret har Studiekontoret en række ansøgningsfrister, du skal være opmærksom på. Læs artiklen 

Sidste nyt fra Århus

Hvad sker for tiden hos frænderne vestpå? Læs mere

Efter tsunamien

Udstilling: Fra den 14. til den 24. februar flytter ToRS ind på Københavns Rådhus med udstillingen ”Tsumani Afterwards: Reconstructing Lives”. Læs artiklen

Shop et job

Humaniorastuderende bag Københavns første fritidsjob-event for unge tosprogede. Læs artiklen

 

MI-lodi Grand Prix 2007

Afdeling for Musikvidenskab (tidligere Musikvidenskabeligt Institut – MI) arrangerer Melodi Grand Prix i Amager Bio lørdag den 10. marts kl. 20. Læs artiklen