I år har Humanist 25-års jubilæum. Det vil vi fejre ved løbende at bringe historier fra dengang. I nr. 4 fra den 3. maj 1982 blev der bl.a. bragt følgende meddelelse fra daværende dekan Johny Leisner:

Det københavnske blodbad

Snart farvel til deltidslærerne ved det humanistiske fakultet

[Det er nødvendigt] at reducere antallet af deltidslærere ved fakultetet med ca. 40 pct. Til toppen

Faglig forarmelse

Det kan ikke siges tydeligt nok, at at dette skridt uundgåeligt betyder en meget følelig forringelse af det faglige niveau.

[…] institutternes handlefrihed er blevet drastisk reduceret.

BF (Budget- og Forretningsudvalget, red.) har kun med stor ulyst valgt denne fremgangsmåde, men tvunget af omstændighederne har et enigt BF set sig nødsaget til at handle således for at sikre, at fakultetets faglige bredde kan bevares. Sumerologi, tibetansk, bulgarsk, yiddisch overlever på vågeblus, men overlever dog.

Det står klart, at fakultetet ikke én gang til kan klare en sådan nedtur.

Vi må i 1983 afskedige, hvad der svarer til 80 H-lektorer. Skal dette gøres én gang til, kan fakultetet ikke leve op til sin formålsparagraf på videnskabeligt grundlag at yde undervisning indtil det højeste niveau. Til toppen

Landsplanlægningen

[…] Om få år er det for sent: så kan DVU (Direktoratet for de videregående uddannelser, red.) få lov til at foretage den endelige demontering af ruinerne af en uddannelses- og forskningsinistitution, der før var blandt Nordeuropas førende.

Johny Leisner