Aarhus søger ph.d.er

Med engelsksprogede annoncer i både internationale og danske tidsskrifter og universitetetsaviser søger Aarhus Universitet efter nye ph.d.-studerende efter den såkaldte 4+4-model. Humaniora i Århus forventer at optage 15 nye ph.d.-studerende på ordningen i foråret, hvor der er ansøgningsfrist 15. maj.

Læs mere på www.hum.au.dk/archive/humavis/58-08.jpg

Sommerskoler for børn, unge og ældre

For anden sommer i træk er der sommeruniversitet for de færdiguddannede, ECTS-givende, intensive kurser for danske og udenlandske studerende i vikingetid og islandske sagaer, og endelig handler årets sommeruniversitet for børn om "barndommens fortællinger".

Læs mere på www.hum.au.dk/archive/humavis/58-18.jpg og www.hum.au.dk/archive/humavis/58-19.jpg

Aarhus vil have sprogmuseum

De århusianske lingvister arbejder på at få etableret et interaktivt sprogmuseum til byen. De er inspireret af det succesfulde nationalsprogsmuseum i Sao Paulo, men den århusianske udgave skal dække alle verdens sprog.

Læs mere på www.hum.au.dk/archive/humavis/58-10.jpg

Klummen fra Århus skrives af redaktøren af HUMavisen, Svend Aage Mogensen. HUMavisen udgives også online og kan læses på www.humaniora.au.dk/nyheder/humavis.Til toppen