Hvor skal vi hen du?

Hvem skal bo hvor på Søndre Campus i fremtiden? Hvornår sker der noget? Og hvor meget plads bliver der fremover? Se de foreløbige arealfordelinger til institutter og administration og tidsplanen for byggeprocessen

Af Henrik Friis

Siden Folketinget i 2001 vedtog universiteternes huslejeordning – og siden rektor Ralf Hemmingsen sidste år fremlagde sin campusplan – har det været kendt, at alle på KU skal spare kvadratmeter fremover, hvis ikke forsknings- og uddannelsesmidlerne skal gå til at betale husleje.

Samlet skal universitetet slanke sig med op til 100.000 bruttokvadratmeter inden 2013 i en øvelse, hvor universitetet til gengæld samles i fire campusområder med topmoderne bygninger.Til toppen

Nye beregninger

Nu er beregningerne kommet et stykke videre, og fakulteternes husleje for de næste seks år er faldet på plads. Tallene viser, at Humaniora som ventet skal fortætte med godt 20 pct. eller ca. 11.000 kvadratmeter – men der åbnes samtidig mulighed for, at fortætningen nedsættes i de kommende år med ca. 2.500 kvadratmeter. Det sker, hvis fakultetet får fat i den forventede andel af de globaliseringsmidler, regeringen er i gang med at give til universiteterne. Se de nye kvadratmetertal i tabellen andetsteds her på siderne.

Med beregningerne er det også blevet muligt endelig at skitsere etape 2 af Søndre Campus, der skal opføres ovenpå fundamentet for det nuværende gamle KUA. Dvs. den del af gamle KUA, der ligger tættest på nye KUA, rives ned til fundamentet for at give plads til nye bygninger. Her skal de humanistiske institutter (der ikke allerede ligger i nye KUA), administrationscenter og driftscenter ligge.

Skitserne er resultatet af den humanistiske arbejdsgruppe for Søndre Campus’ arbejde de seneste måneder. Her sidder bl.a. dekan Kirsten Refsing, fakultetsdirektør Kim Brinckmann og projektkoordinator Søren Höffner. Skitserne er stadig foreløbige. Dels fordi der stadig mangler en egentlig lokaleprogrammering, hvor det skal afklares, hvilke særlige lokaletyper de enkelte enheder behøver. Dels fordi arkitektfirmaet Arkitema, der i 2001 tegnede vinderforslaget, endnu ikke har været på banen. Sikkert er det dog, at det er i etape 2, at det nye centrum på Søndre Campus – universitetstorvet – placeres med åbning ud mod Njalsgade. Torvet bliver samlingspunkt på campus med studentercafé, boghandel, servicefunktioner for studerende og ansatte og meget mere.

Skitserne viser, at det stort set kommer til at passe med, at de fire institutter, der er involveret i det nye byggeri, får hver deres bygningslænge på etagerne, mens der i stueplanet bliver universitetstorv, drift og administration, studentercenter og flere andre tværgående enheder. Her er planerne dog stadig meget åbne.Til toppen

Enkel flytning

Med rektors campusplan, hvor datalogi, jura og teologi også skal bo på Søndre Campus, er den konkrete omflytning blandt de forskellige enheder på humaniora blevet nemmere. Hvor der før lå en sindrig rokadeplan med midlertidige flytninger – som udgjorde en overhængende risiko for at skabe videnskabeligt asylcenter på Amager – er der nu kun ganske få enheder, der må flytte to gange.

I praksis drejer det sig om Afdeling for Film- og Medievidenskab, dele af Driftscentret, Akademisk Boghandel, væksthuset Katalyst og Forskerkollegiet.

Når Humaniora i 2011 er samlet i nye bygninger, skal resten af det gamle KUA "strippes" til råhuskonstruktionen/betondæk og -søjler, så Jura og Teologis bygninger kan bygges på stedet. De bygninger vil stå færdige til indflytning i 2013.

Tilbage står Datalogisk Institut. Her er løsningen, at en lille del (en eller to forskergrupper med tilhørende specialestuderende, max. 500 kvadratmeter) danner fortrop og flytter ind på KUA allerede i år i sammenhæng med etableringen af et nyt center for IT Innovation.Til toppen

Hvad så nu?

Resten af foråret vil institutter, administration og drift blive analyseret i tæt samarbejde med de lokale brugere og ledere for at få et overblik over særlige lokalebehov. Parallelt med det vil campusplanerne blive drøftet i de forskellige råd på fakultetet – Campusgruppen, Akademisk Råd, fakultetets Samarbejdsudvalg og fakultetets Arbejdsmiljøudvalg.

Der bliver også plads til debat og indspark fra universitetsbefolkningen generelt både på campushjemmesidens debatforum – www.soendrecampus.ku.dk – men også på dekanatets dialogmøde om projektet i juni.

På vanlig vis i forbindelse med bygningerne på KUA er det nødvendigt at tage en mængde forbehold. Både i økonomiske, plan- og tidsmæssige spørgsmål er byggeriet afhængig af mange eksterne forhold, der kan ændre sig løbende. Det eneste, der nu ligger helt fast, er den kvadratmeterramme, fakultetet har fået tildelt af universitetet.

Få mange flere oplysninger om planerne for Søndre Campus her og KUA2 – eller stil forslag  til campusgruppens arbejde med de nye byggerier på Søndre Campus eller send en kommentar. Til toppen