Nyt fra Formidlingsudvalget

Fakultetets nyoprettede formidlingsudvalg har taget hul på deres arbejde

Dekan Kirsten Refsing oprettede i marts 2007 et formidlingsudvalg på fakultetet. Udvalget består ud over dekan Kirsten Refsing (formand) af fakultetets kommunikationschef Lise Tolstrup (næstformand) samt et medlem fra hvert institut med formidlingsfaglig indsigt. Udvalget skal blandt andet diskutere, hvordan fakultetets forskningsformidling kan forbedres.

Udvalgets arbejde

Helt konkret skal Formidlingsudvalget:

  • Udarbejde forslag til en definition af, hvordan formidling kan afgrænses i forhold til de to andre af universitetets kerneområder, nemlig forskning og undervisning.
  • Udarbejde forslag til målbare kriterier for formidlingsaktiviteter.
  • Udarbejde forslag til systematisk registrering af formidlingsaktiviteter.
  • Udarbejde forslag til vægtningen af formidling i forhold til forskning.
  • Udvalget forventer at have et samlet forslag klar i oktober 2007.

Yderligere info

På Formidlingsudvalgets hjemmeside på www.hum.ku.dk under ’Om fakultetet’/ ’Råd og udvalg’ kan du se alle medlemmerne af udvalget og læse udvalgets kommissorium og referater fra udvalgsmøderne.Til toppen