Praktik med strøm på

Ambassaden i Burkina Faso og Sekretariatet for Industrikultur. Umiddelbart er det ikke let at se, at der skulle være en sammenhæng. Men alligevel lykkedes det Vibe Skytte fra Historie at være i praktik og beskæftige sig med elektricitet begge steder, dog på meget forskellige niveauer …

Af Rie Kjær Poulsen

Et halvt år i solen på Den Danske Ambassade i Burkina Faso gjorde det klart for Vibe Skytte, at hun helt sikkert ikke ville diplomatvejen. Og en byvandring om Elektricitetens København gjorde hende til sin egen projektleder. Mange erfaringer er gjort både fagligt og i forhold til en kommende karriere efter studiet. Det har været sjovt, men bestemt også hårdt at erstatte ét år af overbygningsuddannelsen med to praktikforløb.

Det første spørgsmål, der melder sig, er: Hvordan er det lykkedes dig at komme to gange i praktik i løbet af én overbygningsuddannelse?

Vibe Skytte smiler:

-Det er heller ikke så let… Det er fordi, det er to forskellige praktikformer, selv om det faktisk kun er den på ambassaden, der reelt er praktik. Mit projekt med byvandring er et formidlingsområde, hvilket vil sige, at det dels bliver bedømt på selve projektet, dels på en rapport, der redegør for de faglige grunde til prioriteringerne i forløbet.Til toppen

Diplomati og udvikling

Hvorfor valgte du at gå i praktik? Og hvorfor blev det Burkina Faso?

-Jeg overvejede, om jeg ville gå diplomatvejen efter studiet. Opholdet på ambassaden gjorde det klart, at det ikke var dét, jeg ville. Til gengæld kunne jeg godt finde på at søge job inden for udviklingsprojekter, som var noget af det, jeg kom til at beskæftige mig med dernede.

Og Vibe Skytte fortsætter:

-Jeg fik lov til at arbejde med fire projekter, hvor man havde anlagt elværker i fire landsbyer, og det var ret fantastisk at se, hvilken forskel det gjorde for en lille landsby pludselig at have adgang til elektricitet. Selv om der måske kun var et fjernsyn til deling for hele landsbyen, så var det pludselig blevet et sted, folk rejste til fra andre byer.Til toppen

En udstilling på gaden

Din anden praktik var også om elektricitet. Var det bevidst, at det skulle handle om det?

-Nej, slet ikke, siger Vibe Skytte. Jeg fik lidt tilfældigt kontakt til Sekretariatet for Industrikultur, der meget gerne ville have min arbejdskraft. Forløbet er så blevet til som en del af Industrikulturens År, som er i år, og det skulle derfor være noget om industrialisering. Så lidt tilfældigt blev det til Elektricitetens København. Jeg syntes, det kunne være sjovt at lave formidling i byrummet og ikke en udstilling, folk skulle gå på museum for at se.

-Men bortset fra at der er tale om en byvandring, er emnet jo helt traditionelt for Historie. Det kunne jo sagtens have været plancher i stedet for en lille bog.

I hvor høj grad fik du lov til selv at styre indholdet af dit praktikforløb?

-Jeg har nærmest haft frie hænder. Det største problem var at få fremstillet de måtter, der kommer til at ligge rundt omkring i byen med tekster om de enkelte steder.

-Det har været lidt af et projekt få udviklet noget, som kommunens ansvarlige afdeling, Vej og Park, kunne acceptere, så vi kunne få lov til at klistre måtterne på fortovsfliser rundt om i byen, fortæller Vibe Skytte og fortsætter:

-Konceptet er udviklet helt fra bunden, Jeg har fået lov til helt alene at udforme indholdet af byvandringen og sætte det hele op i en pjece, der nu er blevet trykt. Så det bliver spændende at se, om det kan fungere i praksis.Til toppen

At arve de andres eller selv få idéen

Hvad har været den væsentligste forskel på de to praktikker?

Den største forskel har været, at jeg i den sidste praktik fik lov til selv at gøre noget fra start til slut. På ambassaden overtog jeg derimod et stykke arbejde fra en anden og fulgte det i den tid, jeg var der. Min byvandring er derimod skabt fra grunden og bliver til et færdigt resultat, hvor jeg afslutter forløbet med at give den første omvisning.

Begge projekter har været sjove at få lov til at gennemføre. Selv om de har været meget forskellige, har det helt sikkert givet mig mange praktiske erfaringer, som jeg ikke havde fået, hvis jeg "bare" havde skrevet to almindelige opgaver.

Du kan læse andre studerendes erfaringer fra praktikforløb på praktikportalen www.praktik.hum.ku.dk/erfaringer.Til toppen