Sommereksamen 2007

Midt i maj bliver datoerne for de skriftlige eksaminer offentliggjort

Studiekontoret forventer at kunne offentliggøre tid og sted for de skriftlige eksamener sidst i uge 19.

Der vil blive fremsendt en e-mail til alle studerende, når oplysningerne om eksamensdatoer er blevet tilgængelige på www.punkt.ku.dk.

Oplysninger om mundtlige eksamener opslås lokalt på institutterne.

Husk!

Alle skriftlige eksamener begynder enten kl. 9.00 eller kl. 12.00. Husk at møde frem ½ time, inden eksamen begynder.

Hvis du har tilmeldt dig en eksamen, hvor det er tilladt at bruge din egen pc, skal du møde 1 time inden eksamen begynder.

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at ryge ved eksamen. Studiekontoret har dog forbarmet sig og vil tilbyde rygere en rygepause ved længerevarende eksamener. Det er derfor blevet besluttet, at:

  1. Ved eksamener på fire timer eller derunder er rygning ikke tilladt!
  2. Ved eksamener på mere end fire timer er der én fælles rygepause midtvejs under eksamen.

Du kan hente yderligere oplysninger om eksamen i Det Humanistiske Fakultets eksamenspjece, som findes på www1.hum.ku.dk/vejledning/eksamen/.Til toppen