Specialekontrakt

Som der stod i det sidste nummer af Humanist, er specialeadministrationen på fakultetet ved at blive omlagt. Det betyder bl.a., at alle specialestuderende fremover skal indgå en specialekontrakt

Det Humanistiske Fakultet har indført regler om, at studerende, der skal skrive speciale, skal ingå en såkaldt specialekontrakt. Kontrakten skal indgås af alle studerende ved fakultetet, der ønsker at skrive speciale efter den 1. maj 2007.

Alle specialestuderende ved fakultetet skal have indgået kontrakten pr. 1. januar 2008.

I specialekontrakten forpligter de studerende sig til at skrive deres speciale inden for seks måneder – konferensstuderende har dog 12 måneder.

Bindende tilmelding

På studieledermødet fredag den 20. april blev det besluttet, at man i specialekontrakten har mulighed for én afmelding frem til én måned før afleveringsdatoen.

Hvis specialekontrakten afmeldes eller specialet ikke bliver afleveret, skal man til samtale med studieleder, før man kan indgå en 2. specialekontrakt.

Denne kontrakt adskiller sig fra den tidligere ved det, at eksamenstilmeldingen er bindende. Det betyder at den studerende bruger et eksamensforsøg, hvis specialet ikke afleveres til tiden.

En måned før specialet afleveres, skal den studerende aflevere en skriftlig emneafgrænsning for sit speciale til det institut, hun eller han skriver specialet ved, så der kan bestilles en censor til specialet.

Yderligere oplysninger

Se den nye specialekontrakt på Studievejledningen Humanioras hjemmeside, www1.hum.ku.dk/vejledning/.

Læs mere om omlægningen af specialeadministrationen på humanist.hum.ku.dk/avisen/2007/3/nye_tider_for_de_humanistiske_specialer/.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Nanna Mortensdatter Tirsted, e-mail: nmt@hum.ku.dk.Til toppen