To nye professorer på ToRS

I slutningen af marts tiltrådte dr.phil. Birgitte Possing og mag.scient. Jens Dahl som adjungerede professorer ved Center for Komparative Kulturstudier på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Af Anna Bak

Rektor Ralf Hemmingsen har udnævnt dr.phil. Birgitte Possing og mag. scient. Jens Dahl som adjungerede professorer efter indstilling af institutbestyrelsen på ToRS og dekan Kirsten Refsing.

Universitetet kan tildele titlen ’adjungeret professor’ til personer på et højt fagligt niveau, som universitetet ønsker at anerkende med denne titel og samtidig knytte nærmere til institutionen.

En adjungeret professor vil typisk afholde forelæsninger og deltage i forskningsprojekter.

Der er ingen løn involveret i udnævnelsen, men den adjungerede professor får stillet kontorfaciliteter og netværk til rådighed. Til toppen

Biografisk tværfaglighed

Birgitte Possing er historiker og antropolog og er seniorforsker ved Statens Arkiver, hvor hun for tiden er engageret i et tværfagligt projekt om biografier.

Birgitte Possing blev professorbedømt ved Syddansk Universitet i 1999. Fra 2000 til 2005 var hun direktør for Danmarks Humanistiske Forskningscenter og inden da forskningschef ved Nationalmuseet.

En del af begrundelsen for udnævnelsen af Birgitte Possing er, at der i hendes nuværende biografiske forskningsprojekt indgår historiske, antropologiske, litterære og kunsthistoriske discipliner, som egner sig godt til områdestudier, der kendetegner Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Til toppen

Eskimologi og etnicitet

Jens Dahl er antropolog og eskimolog og har tidligere været tilknyttet faget Eskimologi på Københavns Universitet som adjunkt og lektor.

Siden 1980’erne har Jens Dahl arbejdet i International Workgroup for Indigenous Affairs (IWGIA) – siden 1998 som direktør.

Hans forskning omfatter etnicitet, indfødte folk, politik og selvstyreprocesser.

Jens Dahl fratræder sin stilling som direktør for IWGIA i oktober, hvor han fylder 60 år.

En del af begrundelsen for udnævnelsen af Jens Dahl er, at han kan være med til at tilføre Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier fagudviklingsmæssig inspiration på tværs af fagene og være til stor hjælp m.h.t. adgang til en række vigtige internationale netværk af stor betydning for forskningen og undervisningen. Til toppen