Færre vil være ph.d.

Men det er fortsat kun et fåtal, der slipper igennem nåleøjet og får tildelt et stipendium

Fakultetet har modtaget 150 ansøgninger til de 19 ph.d.-stipendier på de 7 fagområder, der kunne søges til i år. Det er en nedgang på 100 ansøgninger i forhold til sidste år. Gennemsnitsalderen for ansøgerne er 33 år, og der er 76 kvinder og 74 mænd.
Se også tallene for de enkelte institutter på forskning.hum.ku.dk/phd/opslag_etc/ansoegertal_2008/Til toppen