Kære humanister

Velkommen til studerende, VIP’er og TAP’er der tager fat på et nyt akademisk år og et særligt velkommen til 1.820 nye studerende. Vi er glade for, at I har valgt at studere hos os, og håber I får en god start på studierne her på Søndre Campus, der også vil forandres og udvikles, mens I læser her.

Det kan være overvældende og lidt svært at få styr på de mange nye måder at gøre tingene på. Det vigtigste er dog at spørge ”hvorfor?”, hvis der er ting, man ikke forstår. Og netop ordet ”hvorfor” er en integreret del af humaniora – både i undervisningen og forskningen, men bestemt også på det administrative område.

Det nye år byder (igen) os alle på mange udfordringer. Både VIP’er og TAP’er tager del i forandringerne – og mange spørger netop ”hvorfor?” Fakultetet er inde i en forandringsbølge, nogle forandringer kommer udefra, andre styrer vi selv.

Ambitionen er dog altid at gøre humaniora bedre. Forandringstrængslen kan virke overvældende, men dekanatet ser med tillid frem til samarbejdet med VIP’er og TAP’er. Jeres arbejdsindsats er fundamentet for, at det vil lykkes at implementere alt det nye på bedst mulig måde. I dagens Danmark er der en tendens til at overse vigtigheden af de humanistiske fag, og det er vores opgave sammen at imødegå denne tendens.

Venlig hilsen

Kirsten Refsing Til toppen