Kongen er død – længe leve mennesket med bogen!

Fakultetet skal nu i gang med at implementere et nyt logo overalt

Alle andre fakulteter på Københavns Universitet har for længst fået deres eget logo, men på Det Humanistiske Fakultet bruger vi stadig det fælles KU-logo med Christian 3. i en særlig Humaniora-blå udgave.

Men Christian er også snart død på Humaniora. Inden sommerferien udvalgte fakultetets ledelse to logo-forslag, som de sendte til afstemning blandt fakultetets ansatte i det interne nyhedsbrev HumNyt, hvor 249 medarbejdere deltog i afstemningen. Til toppen

Menneske med bog

De to logo-forslag lignede hinanden meget – fælles for seglet i begge logoer var en afbildning af et menneske og en bog, som stammer fra det gamle filosofiske fakultets spidssegl. På den måde er fakultetets lange historie repræsenteret i seglet. Forskellen på de to forslag var de symboler, man kunne se i bogen. Tanken er, at de skal symbolisere de humanistiske discipliner og traditioner, men på lidt forskellig vis.

Vinderlogoet blev – med 67 procent af stemmerne – et logo hvor man i den opslåede bogs venstre side kan se det fønikiske skrifttegn Alef, som er en forhistorisk version af vores eget a, og som repræsenterer det sproglige og det kulturhistoriske. I højre side ser man en lyre, som repræsenterer Humanioras kreative og musiske side.

Klar til brug

Det nye logo er blevet rentegnet, og som det sig hør og bør med den slags, godkendt af rigsarkivaren. Det, der nu mangler, er det vigtigste – nemlig implementeringen. Logoet skal i den kommende tid overføres til alt fra brevpapir til web. Det kommer til at ske trinvis og institutter og ansatte.

I Københavns Universitets elektroniske designmanual kan du downloade logoet og se alle de andre fakulteters nye logoer. Gå ind på www.ku.dk/design/ og vælg ’Grundelementer’ og ’Logoer’. Inden du anvender logoet, er det en god idé at kigge forbi menupunktet ’Retningslinjer’. Til toppen