Stort løft til studiemiljøet

De studerende på KUA har længe måttet kæmpe om et lille antal udtjente studiepladser – og været bundet til stationære computere for at komme på nettet. Men nu går fakultetets studiemiljø bedre tider i møde

Af Carsten Munk Hansen, carstenhansen@humanist.ku.dk

122 selvstudiepladser i bygning 25, 131 studiepladser i opholds- og fællesarealerne i bygning 22 og trådløst netværk på store dele af campus. Det er nogle af de konkrete studiemiljøforbedringer, som de studerende kan se frem til i det nye semester.

Om baggrunden for de nye tiltag fortæller prodekan for uddannelse Hanne Løngreen:

-Hvis vi gerne vil beholde de mange studerende – og blive ved med at tiltrække nye – skal vi som fakultet kunne tilbyde de studerende andet end undervisning. KUA skal være et sted, hvor de studerende også har lyst til at opholde sig, når de ikke har undervisning. Til toppen

Specialefællesskab

Der har især været mangel på lokaler, hvor specialestuderende kan sidde og skrive deres opgaver i fred og ro, men uden at miste kontakten til deres faglige miljø og deres studiekammerater. Det er nemlig ofte det, der sker, når de studerende murer sig inde med bøgerne og specialet derhjemme.

Ifølge Hanne Løngreen er en af tankerne med de 122 nye selvstudiepladser, hvoraf 83 er øremærket til specialestuderende, netop at skabe rammerne for et stimulerende miljø for de studerende. På den måde kan de studerende lettere få et fællesskab omkring specialeskrivningen, så processen ikke er så ensom.

-Ud over selve arbejdspladserne skal der være et tekøkken eller lignende, hvor de studerende kan holde pauser sammen og drikke en kop kaffe, sådan at der opstår et fagligt og socialt fællesskab omkring det at skrive speciale.

-Vi håber, der opstår et fællesskab, hvor folk tager sig af hinanden. Det kunne jo være rart, hvis nogen slår på tråden, hvis man ikke har været på "kontoret" et par dage. Til toppen

KUA uden kabler

Der er bred enighed om, at de store gang- og fællesarealer i nye KUA ikke har været udnyttet optimalt. Derfor bliver de nu indrettet mere hensigtsmæssigt med tidssvarende møbler og borde, som indbyder til, at de studerende slår sig ned med en kop kaffe, bøgerne og deres bærbare computer. I dag har langt de fleste studerende netop deres egen bærbare computer med sig, og mange har også ytret ønske om at få mulighed for at logge sig på et trådløst netværk, uanset hvor de befinder sig på KUA.

Ifølge it-chef Jakob G. L. Jørgensen er et trådløst netværk for hele KUA i støbeskeen, men i første omgang er det specialeområdet i bygning 25, som vil få glæde af dækningen.

-Vi regner med at have en løsning klar for specialeafdelingen i bygning 25 i løbet af september. Derefter udbygger vi netværket til bygning 22 med de nyindrettede opholdspladser og til Mødestedet. Ideen er, at de studerende skal kunne bevæge sig fra Mødestedet og over i bygning 22 uden at miste opkoblingen. Til toppen

Fremtidsmusik

Nu ved de studerende, hvilke forbedringer de kan glæde sig til i den nærmeste fremtid, men hvad skal der ske på lidt længere sigt?

-Det trådløse netværk skal selvfølgelig udbygges til hele KUA, og så skal der etableres endnu flere læse- og specialepladser, siger Hanne Løngreen og løfter samtidig sløret for nogle af fremtidsvisionerne.

-Der er en stor begrænsning i de åbningstider, vi har her på fakultetet. Vi vil gerne sørge for, at de studerende har adgang til faciliteterne, når de har brug for dem. Derudover har mange af vores studerende børn, og det vil da være fantastisk at kunne tilbyde en eller anden form for pasningsordning her på stedet, slutter Hanne Løngreen.

Hvis du gerne vil følge med i de mange ændringer, der er undervejs på KUA, kan du klikke ind på Søndre Campus-hjemmesiden: www.soendrecampus.ku.dk. Til toppen