Annoncer i Humanist

Humanist er Det Humanistiske Fakultets magasin til studerende om, hvad der rører sig inden for arrangementer, studieliv, undervisning og forskning på Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Bladet udkommer på tryk en gang om året ved semesterstart i september og løbende online på www.humanist.hum.ku.dk. Det udkommer i 4000 eksemplarer og bliver skrevet og redigeret af journalister.

Humanist trykkes i fire farver i magasin-format.

Det er muligt at indrykke annoncer i Humanist - se annonceoversigt med formater og priser.

For indrykning af annoncer og yderligere information kontakt redaktør Pernille Munch Toldam på humanist@hum.ku.dk.